Trivselregler på gymmet - klar

Fitness24Seven värnar om alla människor lika värde. Därav kräver vi att våra medlemmar visar varandra och vår personal hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vi har nolltolerans mot handlingar som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av medlemmar och personal. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer.

Tränande ska alltid plocka undan redskap och vikter efter sig samt torka av utrustningen med hjälp av rengöringsmedel och papper som finns tillgängligt på gymmet.

Vidare tillåter vi endast träning i rena träningskläder. Det är inte tillåtet att träna i bar överkropp, barfota, i jeans eller arbetskläder samt skor som används utomhus.

Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av medlem uteslutande nyttjas för träning. Medlem får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna.

Visa extra hänsyn vid träning mellan 22.00 – 08.00 mot grannar och andra medmänniskor i närområdet av lokalen, d v s prata i ”normal” samtalston, ej släppa vikter eller viktmagasin utan följa med i rörelsen. Visa hänsyn mot grannar när man lämnar lokalen.

Skåpen används endast under träningstid och man får inte "paxa" eller på annat sätt förvara saker i skåpen utanför de tider man tränar. Fitness24Seven ansvarar inte över saker som förvaras i skåpen.

Elsparkcyklar får ej förvaras inne i lokalerna.

Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av F24S:s personal.

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Om medlem uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har F24S rätt att begränsa de tider medlemmen får vistas på anläggningen eller medlemmens användning i övrigt av anläggningen eller helt avbryta medlemskapet.

Med vänliga hälsningar
Fitness24Seven
F24S Customer Service
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.