Vyer:
En PT Advanced är en person som tillgodosett sitt yrkeserfarenhet samt vidareutbildning inom PT yrket. I detta fall ett minimum av 1000 klienttimmar och minst 2 vidareutbildningar.
Någon som vill bli PT Advanced måste genomgå en ansökan först, genom att dels visa dokumentation på minst 5 klientfall, praktiskt utvärdering samt intervju.

Det är alltså en PT som har mycket erfarenhet samt utbildning