Hur använder jag läsarna för mobil inpassering på gymmet?

Börja med att ladda ner vår app "Mitt Fitness24Seven" om du inte redan har gjort det.
Öppna sedan appen och ge åtkomst till din kamera. Sedan är det dags att börja skanna!

1. Du börjar med att skanna den första läsaren som sitter utanför gymmet. Detta gör att du kan ta dig in genom första dörren i slussen.


2. Väl inne i slussen, så behöver du skanna läsaren igen för att slutligen komma in genom den sista dörren och in till gymmet.3. För att ta dig in i tjejgymmet, gör du på samma sätt som i läsarna sedan tidigare.4. För utpassering från gymmet, så skannar du läsaren som sitter på sidan om slussen.
Utpassering

5. Väl inne i slussen, på väg ut, finns en upplåsningsknapp. Håll inne knappen tills den blir grön, så att ytterdörren låses upp.

F24S Customer Service
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.