Batteriet på min telefon är slut, hur kommer jag ut från gymmet?

På sikt kommer vi med vårt nya inpasseringsssytem att installera laddstationer på våra gym för undvika just detta.

Skulle olyckan vara framme innan en laddstation satts in på just ditt gym, så kan man alltid se om en annan medlem kan öppna första slussdörren för att man sedan ska kunna trycka på knappen inne i slussen för att komma ut, man kan även låna en telefon för att ringa vårt journummer, där vi kan hjälpa till att släppa ut dig. (Observera att det endast är tillåtet att hjälpa någon att komma ut från gymmet)
F24S Customer Service
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.