Viktig information! På förekommen anledning önskar vi på Fitness24Seven tydliggöra att vi inte har något som helst samarbete med, eller relation till, aktörer på marknaden som erbjuder hjälp med att säga upp medlemskap mot betalning.  


Vid önskemål om uppsägning av medlemskap ber vi dig i stället kontakta oss direkt. Fitness24Seven tar aldrig ut någon administrativ avgift i samband med uppsägning av ett medlemskap.