Kan jag frysa/pausa mitt medlemskap?

En frysning eller paus kan göras på något våra gym under bemannade tider.

Vi har i dagsläget två alternativ för frysning.
  • Upp till 12 månader för en engångskostnad på 199 kronor.
  • Upp till 3 månader för en engångskostnad på 79 kronor (kan göras max 1 gång per år).
En frysning kan alltså som mest löpa 12 månader åt gången. Efter frysningens slut aktiveras medlemskapet automatiskt igen.

Vid sjukdom/skada eller graviditet är det kostnadsfritt att göra en frysning om du visar upp ett intyg, detta behöver då komma in samtidigt som du kontaktar oss så att vi kan frysa medlemskapet från samma dag.

Retroaktiva frysningar görs inte men vi utgår från dagen du hörde av dig till oss.

Om frysningen sker precis i månadsskiftet eller efter att debiteringen för nästkommande månad redan har skapats kommer debiteringen ändå att genomföras och månaden som betalas för sparas som en kredit i form av sparade dagar till efter frysningens slut. Dessa dagarna läggs automatiskt på medlemskapet.

I dagsläget är det möjligt att frysa på distans via vår centrala kundtjänst. Gör vi den på distans kommer frysningsavgiften att debiteras via autogiro i slutet av månaden (precis som månadsavgiften). För att göra det via autogiro behöver vi ha en skriftlig bekräftelse att det är ok att debitering görs via autogiro. 

Notera att om frysningen gäller flera personer är det en avgift per medlemskap/medlem och vi behöver en bekräftelse per person.

Info om upptinande av medlemskap: Hur tinar jag upp frysning/fryst medlemskap?

OBS: Rapportering av detta inlägg kommer inte att besvaras, har ni en fråga får ni gärna skapa ett eget inlägg. Tack.


F24S Customer Service (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.